“Wspieramy
rozwój Polski
i Polaków”

List Prezesa Zobacz wideo

Strategia 2016 – 2020

Dowiedz się więcej
Rynek Technologia Klient Regulacje Rynek Technologia Klient Regulacje

WYZWANIA REGULACYJNE

 • Wzrost obciążeń sektora finansowego (podatek bankowy, system gwarantowania depozytów)
 • Pakiet CRD IV – dodatkowe wymogi kapitałowe i płynnościowe
 • Ustawa o BFG
 • PSD II - korzyść dla nowych graczy rynkowych
 • eIDAS - podpis elektroniczny
 • MIFID II – skomplikowanie procesu sprzedaży

POLARYZACJA POTRZEB KLIENTÓW

 • Oczekiwanie bezpieczeństwa finansowego
 • Fascynacja nowymi technologiami, wzrost liczby użytkowników nowych rozwiązań
 • Potrzeby kształtowane przez cyfryzację życia społecznego i usługodawców spoza sektora bankowego
 • Aktualna struktura i potencjał rozwoju bazy klientów Banku
 • Zmiana oczekiwań polskich firm, wynikająca z ich rozwoju

DYNAMICZNA DYFUZJA NOWYCH TECHNOLOGII NA RYNKU POLSKIM

 • Rosnące zagrożenia cyberatakami
 • Rozwiązania w chmurze, internet rzeczy
 • Zaawansowana analityka – monetyzacja danych
 • Wzrost efektywności kosztowej i organizacyjnej oraz systemowe wsparcie procesów
 • Cyfryzacja dostępu do powszechnych usług publicznych

RYNEK LOKALNY

 • Nowa strategia rozwoju gospodarczego Polski
 • Konieczność wykorzystania wewnętrznego potencjału firm i gospodarki
 • Spadek rentowności sektora bankowego
 • Konsolidacja rynku finansowego
 • Niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa
Innowacje i technologie Nowoczesna organizacja Sprawność operacyjna Doskonałość dystrybucyjna Bliskoklienta Rozszerzaniemodelubiznesowego

Rozszerzanie modelu biznesowego

Realizacji tej dźwigni strategicznej służyć będzie aktywne monitorowanie krajowego rynku pod kątem potencjalnych przejęć, rozszerzanie dostępności oferty spółek z Grupy Kapitałowej, rozwój zagraniczny wspierający ekspansję klientów, alianse z partnerami strategicznymi m.in. poprzez platformy lojalnościowe oraz współpraca z instytucjami publicznymi w ramach rozwiązań e-Państwa. Dążąc do pozycji lidera rozwiązań technologicznych Bank zakłada także inwestowanie w wybrane spółki z sektora nowych technologii.
Bank będzie nadal łączył troskę o wzrost wartości dla akcjonariuszy z zaangażowaniem społecznym i stawiał na zrównoważony rozwój. W codziennej pracy będzie integrował cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy, przy jednoczesnym zaangażowaniu w inicjatywy społeczne. Kluczowym fundamentem budowania dialogu z klientami, pracownikami, akcjonariuszami i otoczeniem społecznym, będą wartości Banku oraz transparentna komunikacja.

Blisko klienta

PKO Bank Polski będzie koncentrował się na wspieraniu rozwoju polskiej przedsiębiorczości, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, a także satysfakcji klienta rozumianej jako budowanie trwałych relacji w kontakcie z Bankiem. Będzie temu służyć prosta i transparentna oferta, wysokiej klasy doradztwo, elastyczne rozwiązania cenowe, intuicyjne i szybkie procesy sprzedażowe oraz zmniejszenie liczby dokumentów papierowych.

Doskonałość dystrybucyjna

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby klientów rozwijane będą kanały dystrybucji tworząc holistyczny model omnikanałowego systemu obsługi. Bank będzie dążył do zapewnienia spójnych doświadczeń klientów we wszystkich kanałach kontaktu. Zamierzenia te będą realizowane poprzez kontynuację procesu modernizacji i unowocześniania sieci oddziałów, które ogrywają kluczową rolę w budowaniu relacji z klientami oraz pozycji na rynku, a także dalszy rozwój zdalnych kanałów kontaktu oraz wzrost liczby i aktywności klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych.

Sprawność operacyjna

Strategia zakłada dalsze doskonalenie procesów wewnętrznych. Szybkości i sprawności w podejmowaniu decyzji sprzyjać będzie wysokiej jakości analityka danych, automatyzacja i dematerializacja procesów, innowacyjne metody identyfikacji i autoryzacji oraz przeciwdziałanie biurokracji.

Nowoczesna organizacja

Kluczem do osiągnięcia celów strategicznych będzie dobrze zmotywowany i zaangażowany zespół. Strategia kładzie duży nacisk na kreowanie przyjaznego, wspierającego i otwartego środowiska pracy. Służyć temu będzie angażujące przywództwo, nowoczesne zarządzanie wiedzą i promowanie rozwiązań ułatwiających współpracę w ramach organizacji.

Innowacje i technologie

PKO Bank Polski będzie konsekwentnie inwestował w innowacyjne rozwiązania aktywnie angażując się w kreowanie nowych standardów w skali rynku, innowacyjnych narzędzi dla klientów i organizacji oraz wzmacnianie roli instytucji zaufania publicznego i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Bank będzie wspierał rozwój polskich innowatorów w segmencie przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich oraz korporacyjnych), a także angażował się w perspektywiczne projekty oraz dziedziny i branże przyszłości.

 • Satysfakcja klienta

 • Wzrost liczby klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych

 • Proste i sprawne procesy „szybciej i bez papieru”

 • Najlepszy
  pracodawca

 • Innowacyjność i nowe źródła przychodów

 • Lider współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa

 • Cele
  finansowe

>10%

ROE

<45%

C/I

75-85 p.b.

Koszt ryzka

TCR i CET1 pozwalajacy na wypłatę dywidendy

Kapitał

Najważniejsze wydarzenia w 2016r.

 • Sty
  2016.01.11

  Startuje spółka majątkowa PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA

 • Lut
  2016.02.02

  PKO Bank Polski jako pierwszy bank w Europie rozpoczyna...

 • Mar
  2016.03.07

  Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. oraz skonsolidowany...

 • Kwi
  2016.04.01

  „Rodzina 500 plus”. Klienci PKO Banku Polskiego mogą...

 • Maj
  2016.05.09

  Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za pierwszy...

 • Cze
  2016.06.07

  PKO Bank Hipoteczny wystartował z drugą benchmarkową emisją...

 • Lip
  2016.07.18

  PKO Bank Polski złożył do KNF wniosek notyfikacyjny...

 • Sie
  2016.08.01

  Test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski...

 • Wrz
  2016.09.06

  PKO Bank Polski partnerem strategicznym Polskiego Funduszu...

 • Paź
  2016.10.10

  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie...

 • Lis
  2016.11.03

  Prezentacja Strategii PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016...

 • Gru
  2016.12.01

  Zgoda czeskich władz nadzorczych na otwarcie PKO Bank...

Najważniejsze wydarzenia w 2016r.

Więcej wydarzeń
2016.01.11

Startuje spółka majątkowa PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Dowiedz się więcej
2016.02.02

PKO Bank Polski jako pierwszy bank w Europie rozpoczyna współpracę z firmą Microsoft w ramach programu Enterprise Customers Cyber Threat Intelligence Program (ECCTIP)

Dowiedz się więcej
2016.03.07

Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. 2015 r.

Dowiedz się więcej
2016.04.01

„Rodzina 500 plus”. Klienci PKO Banku Polskiego mogą składać wnioski o świadczenie w programie poprzez internetowe serwisy iPKO i Inteligo

Dowiedz się więcej
2016.05.09

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za pierwszy kwartał 2016 r.

Dowiedz się więcej
2016.06.07

PKO Bank Hipoteczny wystartował z drugą benchmarkową emisją listów zastawnych

Dowiedz się więcej
2016.07.18

PKO Bank Polski złożył do KNF wniosek notyfikacyjny dotyczący otwarcia oddziału korporacyjnego w Czechach

Dowiedz się więcej
2016.08.01

Test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego pokazał, że PKO Bank Polski jest w gronie najbezpieczniejszych banków w UE

Dowiedz się więcej
2016.09.06

PKO Bank Polski partnerem strategicznym Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) we wspieraniu polskiego eksportu

Dowiedz się więcej
2016.10.10

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zidentyfikowania PKO Banku Polskiego S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora w zakresie funduszy własnych

Dowiedz się więcej
2016.11.03

Prezentacja Strategii PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”

Dowiedz się więcej
2016.12.01

Zgoda czeskich władz nadzorczych na otwarcie PKO Bank Polski, Czech Branch

Dowiedz się więcej

Czy wiesz, że?

PKO Bank Polski fakty i informacje

 • PKO Bank Polski od blisko stu lat konsekwentnie buduje swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw.

 • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce.

 • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego jest  także jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Jesteśmy liderem polskiej bankowości pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, wydanych kart płatniczych oraz wartości udzielonych kredytów hipotecznych.

 • PKO Bank Polski to jeden z najbezpieczniejszych banków w Europie: 4 miejsce w stress testach EBA 2016

Nasza działalność

Dowiedz się więcej
Kapitałintelektualny Kapitałnaturalny Kapitałfinansowy Kapitałspołeczny Kapitałludzki Aktywność Zasoby Parytety Kapitał intelektualny Kapitał naturalny Kapitał finansowy Kapitał społeczny Kapitał ludzki Kapitałludzki Kapitałspołeczny Kapitałfinansowy Kapitałnaturalny Kapitałintelektualny Parytety Zasoby Aktywność Kapitałludzki Kapitałspołeczny Kapitałfinansowy Kapitałnaturalny Kapitałintelektualny

Kapitał ludzki

 1. Ponad 25,3 tys. pracowników
 2. 77,8% kobiety, 22,2% mężczyźni
 3. Struktura wykształcenia:
  • wykształcenie wyższe 71%
  • pozostałe 29%

Kapitał finansowy

 1. Ponad 285,6 mld PLN aktywów
 2. Ponad 32,5 mld PLN kapitałów własnych
 3. 9,2 mln klientów

Kapitał naturalny

 1. Programy optymalizacji wydruków i redukcji zużycia papieru
 2. Recykling zużytego sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych
 3. Digitalizacja dokumentów

Kapitał intelektualny

 1. BLIK polski standard płatności mobilnych
 2. Serwis transakcyjny PKO Junior
 3. Start-up fintech

Kapitał ludzki

 1. 215.920 uczestników szkoleń e-learningowych
 2. Ponad 8 szkoleń liczba szkoleń e-learningowych na 1 pracownika
 3. 2,5% wzrost świadczeń pracowniczych

Kapitał finansowy

 1. Solidna pozycja kapitałowa : 14,51% współczynnik kapitału Tier 1
 2. Wartość dla akcjonariuszy: 2,9 mld PLN zysku
 3. Wzrost przychodów: 11,8 mld PLN skonsolidowany wynik na działalności biznesowej
 4. Wysoka efektywność działania: 47,4% wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)

Kapitał naturalny

 1. Zużycie energii elektrycznej 78.972.192 kWh (spadek o 2,5%)
 2. Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego 35,4 Mg
 3. Recykling metali 5,6 Mg
 4. Recykling magnetycznych nośników informatycznych 3Mg

Kapitał intelektualny

 1. 93% klientów zadowolonych z bankowości elektronicznej iPKO (bi-annual)
 2. 86% klientów wysoko ocenia pracę konsultantów Contact Center (bi-annual)
 3. Program akceleracji start-upów
 4. Biometria
 5. 4,2 tys. średniomiesięczna liczba publikacji na temat Banku

Nasza działalność

 1. Kredyty i pożyczki
 2. Papiery wartościowe
 3. Pochodne instrumenty finansowe
 4. Należności od banków
 5. Inne usługi

Nasze zasoby

 1. Depozyty
 2. Kapitały
 3. Papiery dłużne
 4. Zobowiązania wobec banków
 5. Inne: ludzie, IT, sieć

Nasze parytety

 1. Relacje z klientami
 2. Optymalizacja zarządzania kapitałem
 3. Efektywność operacyjna i kosztowa
 4. Regulacje i cyberbezpieczeństwo
 5. Transformacja cyfrowa

PKO Bank Polski
dane finansowe

Dowiedz się więcej Zobacz wideo

Wyniki finansowe (mln PLN)

Wynik z odsetek 7 755
Koszty działalności -5 590
Zysk netto2 874

Podstawowe wskaźniki

ROE netto9,1%
ROA netto1,1%
Marża odsetkowa3,2%

Dane bilansowe (mld PLN)

Aktywa285 573
Depozyty205 066
Kapitały własne32 569

Jakość portfela kredytowego

Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości5,9%
Koszty ryzyka0,75%

Troska o polską historię sztuki i tradycję

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1996

Andrzej Bielawski

relief, blacha/płyta, 180x135cm

Obraz DCXIII, 1990

Stefan Gierowski

Obraz, olej/płótno, 130x100cm

Drzewo wiadomości dobrego i złego, 1998

Magdalena Abakanowicz

rzeźba, stal spawana, wysokość: 500cm, wymiary podstawy: 110x100x90cm

Wspaniałość siebie II, 1997

Zofia Kulik

fotografia, papier, 180x150cm

Blacha XV, 2002

Andrzej Bielawski

litografia, sucha igła/papier, 75x57,2cm

Narodziny przedmiotów II, 1997

Jan Tarasin

obraz, olej/płótno, 130x180cm

Z cyklu „Błękitny", 1992

Edward Dwurnik

obraz, olej/płótno, 157x213cm

Narodziny, 1993

Barbara Falender

rzeźba, biały marmur z elementem z gnejsu czarnego, 79x78x63cm

Che nel destructo, 1988

Zbigniew Makowski

technika mieszana, tusz, akwarela, papier, 151x150cm

Suszenie elementów kamiennych, 1996

Jarosław Modzelewski

obraz

Dążąc do światła, 1996

Joanna Przybyła

rzeźba, drewno, 170x70x12cm

 • Prof. Leon Tarasewicz, wybitny polski artysta stwierdził:

  „PKO Bank Polski jest ważną instytucją wspierającą studentów szkół artystycznych z całej Polski, zaś Centrala banku, gdzie organizowane są ich wystawy, stała się znaczącą przestrzenią na artystycznej mapie Warszawy. Trudno znaleźć drugie, podobne miejsce w Polsce, które wywiera tak duży wpływ na rozwój sztuki młodego pokolenia.”

 • Michał Jachuła, kurator wystaw, galeria Le Guern, Warszawa

  „Plenery artystyczne organizowane przez PKO Bank Polski, które zaowocowały w formie wystaw i publikacji, stały się dla młodych artystów ważnym krokiem w ich pracy zawodowej jeszcze w trakcie studiów lub krótko po ich ukończeniu. Współpraca z najlepszymi profesorami sztuki takimi jak Leon Tarasewicz, Jan Gryka, Robert Kuśmirowski czy Mirosław Bałka oraz ich wychowankami są bezprecedensowym przykładem wspaniałej, kulturotwórczej roli PKO Banku Polskiego jako mecenasa sztuki promującego polską sztukę współczesną.”