34. Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej31.12.201631.12.2015
   
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe542,8114,6
Zobowiązania z tytułu kontraktów inwestycyjnych ubezpieczyciela w podziale na:2 400,82 285,9
ubezpieczeniowe produkty finansowe Unit-Linked2 130,32 246,1
produkt bezpieczny kapitał267,9-
pozostałe2,639,8
   
Razem2 943,62 400,5

Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej31.12.201631.12.2015
   
Rezerwy w ubezpieczeniach na życie442,5110,2
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia90,085,3
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający2 025,52 089,0
Rezerwy składek i rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego385,6116,0
   
Razem 2 943,6 2 400,5
 

Większość produktów ubezpieczeniowych należy do grupy produktów inwestycyjnych, gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający.