Ład korporacyjny

front-page

Bank podjął działania w celu najszerszego spełniania rekomendacji i zasad zawartych w rozdziale "Polityka informacyjna i komunikacyjna z inwestorami" Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zarówno w zakresie komunikacji z inwestorami, umożliwienia im korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji, jak również w zakresie polityki informacyjnej oraz dostarczania wymaganych informacji poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej.