Słownik zaczyna się od A

AMA (Advanced Measurement Approach)

zaawansowane podejście do pomiaru ryzyka operacyjnego do wyznaczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego zgodnie z rozporządzeniem CRR