9. Przychody z tytułu dywidend

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w dniu ustalenia praw udziałowców/akcjonariuszy do ich otrzymania.

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND OD:20162015
Inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży9,28,3
Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu1,12,4
Razem 10,3 10,7